HAOMOOC首页
全站导航
《诗经》
admin上传于2018-04-25 16:54:11
|
0人阅读
— 赉
上一篇 目录 下一篇
文王既勤止,我应受之。
敷时绎思,我徂维求定。
时周之命,於绎思。

作品赏析

武王克商,大封功臣于庙。

赉(音赖):予,赐予。

敷时绎思:布文王之德,引申之及于无穷。徂:往。指往征。

时周之命:承周之命。


引自《轻松学诗经》[url=http://cuixidong.at.china.com]http://cuixidong.at.china.com[/url]
上一篇   《诗经》— 振鹭     下一篇   《诗经》— 丝衣
今日已学习